Don’t be left alone with your RNA experiments!

Guest blog by Labnet Have you faced challenges with your RNA workflow? You are not the only one that has been struggling with easily degradable RNA. Working with RNA can be a tricky thing…it falls apart easily, and RNases (enzymes that degrade RNA) are ubiquitous. Successfully isolating RNA and maintaining its integrity is critical, especially when sensitive downstream applications are … Lue lisää

City-Labin syksy

Joulukuussa 2020 teimme pitkästä aikaa ison asiakastyytyväisyyskyselyn. Kiitos vielä teille, kun olitte nähneet vaivaa ja vastanneet siihen aktiivisesti. Kyselyn yhteydessä tiedustelimme muun muassa teidän tyytyväisyyttänne palvelumme eri osa-alueisiin, kuten palveluhenkisyyteen, vastausnopeuteen ja yhteistyökykyyn. Kaikissa näissä, kuten myös muissa kysytyissä osa-alueissa olemme mielestänne onnistuneet erinomaisesti. Arvoasteikolla 1-5, vastausten keskiarvo oli 4,7. Kun vielä yleisesti käytetty suositteluindeksi, eli NPS-arvo (Net promoter score) … Lue lisää

Luminesenssi- ja fluoresenssimääritykset

PerkinElmerin vieraskynä Oletko ollut joskus tutkimuksesi tienhaarassa ja pohtinut, millä teknologialla jatkaa näytteidesi analysointia? Valitako luminesenssi, fluoresenssi intensiteetti vai ehkä aikaerotteinen fluoresenssi? Mitkä ovatkaan asioita, jotka on hyvä ottaa huomioon päätettäessä menetelmien viidakosta sitä parasta vaihtoehtoa omien kallisarvoisten näytteiden tulosten analysoimiseksi? Useimmissa laboratorioissa tutkimuksia suunniteltaessa on tilanne, jossa mahdollisen teknologian tulee olla käytettävissä olemassa olevalla laitekannalla. Onnekkaat ovat ne, joilla … Lue lisää

Vasta-ainetuotannon perusteet: kuinka löytää ”kultainen omena”?

BioNordikan vieraskynäkirjoitus Vasta-aineet eli immunoglobuliinit ovat paljon käytettyjä biologisia tutkimustyökaluja, jotka sitoutuvat voimakkaasti toisiin proteiineihin reseptoriensa avulla. Vasta-aineiden avulla voidaan mm. tunnistaa, kvantifioida ja eristää erilaisia biomolekyylejä, soluja tai kudoksia. Nykyään vasta-aineita valmistetaan useilla eri menetelmillä, mutta olipa kyseessä polyklonaalinen, monoklonaalinen tai rekombinantti vasta-aine, tuotannossa tärkeintä on löytää kultainen omena* eli tuote, joka tunnistaa kohdemolekyylin erittäin herkästi ja tarkasti.  Mutta … Lue lisää

Can my Western blot be perfect?

Guest blog by Bio-Rad Laboratories In the perfect world your western blot works perfect every time. However, in the reality you know obtaining a perfect Western Blot require attention and optimization of all the steps from sample preparation, separation, transfer, detection and imaging analysis. Optimization may not be your favorite task since it is often time consuming. At Bio-Rad we … Lue lisää

Turvallisuutta henkilösuojaimista

Laboratorioympäristössä käsitellään usein näytteitä ja kemikaaleja, joille altistuminen saattaa aiheuttaa akuutteja ja pitkäkestoisia terveyshaittoja. Työnantajan tulee ensisijaisesti pyrkiä poistamaan työn vaarat esimerkiksi käyttämällä vähemmän vaarallisia työmenetelmiä, mutta mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee työnantajan tarjota kyseiseen työhön soveltuvat henkilösuojaimet (Työturvallisuuslaki (738/2002)). Työntekijällä on puolestaan velvollisuus käyttää työnantajan hankkimia suojaimia. Laboratoriotyössä tyypillisesti käytettyjä henkilösuojaimia ovat suojakäsineet, silmien- ja kasvojensuojaimet sekä erilaiset … Lue lisää

DNA-polymeraasin valinnalla on väliä

Yksi tärkeimmistä PCR-reaktioon valittavista komponenteista on DNA-polymeraasi. Ennen PCR-reaktion suunnittelua on pohdittava tutkittavan DNA-näytteen ominaisuuksia ja halutun lopputuotteen vaatimuksia. Onko DNA-näyte puhdas? Kuinka pitkä pätkä DNA:ta halutaan monistaa? Onko monistettavan DNA:n sekvenssissä paljon vahvoja G/C-nukleotidisidoksia tai sekundäärirakenteita? Mitä monistetulle DNA:lle on tarkoitus tehdä PCR-reaktion jälkeen? Kun edellä mainittuihin kysymyksiin on löytynyt vastaus, on syytä perehtyä markkinoilla olevien DNA-polymeraasien tarkkuuteen, spesifisyyteen, … Lue lisää

City-Labin uusi ilme

City-Labin ilme on säilynyt pitkään hyvin samana. Tämä on hyvä asia tunnistettavuuden vuoksi, mutta jossain vaiheessa sekin kaipaa uudistusta. Nyt kun yrityksessämme tapahtui muitakin muutoksia, oli ajankohta mitä parhain pienelle kasvojen kohotukselle. Viime vuoden lopulla aloimme pohtimaan, mitä voisimme tehdä yritysilmeellemme. Miten voisimme viestiä paremmin, mitä olemme ja mitkä ovat arvomme? Logon päivittäminen tuli ensimmäisenä mieleen. Olihan se ollut jo … Lue lisää

Onko vaaka riittävän tarkka?

Laboratorioiden yksi yleisimmistä mittauksista on punnitus. Niin helppo toimenpide, että siinä voidaan mennä metsään jo vaakaa valittaessa. Vaa’an teknisten toiminnallisuuksien valitseminen on kohtuullisen suoraviivaista. Halutaanko tuulisuojallinen vai ihan perinteisellä punnitusalustalla oleva malli? Pitääkö vaa’assa olla staattisen sähkön poistaja vai hankitaanko sellainen erillisenä laitteena? Kysymyslistaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään erilaisiin yksityiskohtiin asti, mutta kuitenkin kaikista tärkein kysymys, ”Onko vaaka riittävän … Lue lisää

Unelmien työpäivä

Unelmien työpäivä tapahtuman pääpäivä oli 2.10.2020. Unelmien työpäivän määritteleminen voi olla vaikeaa, koska se on hyvin henkilökohtainen kokemus. Meillä on toimipisteitä useammalla paikkakunnalla eivätkä kaikki kollegat pysty näkemään toisiaan läheskään riittävän useasti. Kuitenkin me teemme jatkuvasti yhteistyötä. Kiireisessä arjessa unohtuu kuitenkin helposti antaa kehuja kollegalle. Etätyön lisäännyttyä on tämä asia varmasti konkretisoitunut myös muissa työpaikoissa. Lähdimme siis toteuttamaan unelmien työpäivä … Lue lisää