DNA-polymeraasin valinnalla on väliä

Yksi tärkeimmistä PCR-reaktioon valittavista komponenteista on DNA-polymeraasi. Ennen PCR-reaktion suunnittelua on pohdittava tutkittavan DNA-näytteen ominaisuuksia ja halutun lopputuotteen vaatimuksia. Onko DNA-näyte puhdas? Kuinka pitkä pätkä DNA:ta halutaan monistaa? Onko monistettavan DNA:n sekvenssissä paljon vahvoja G/C-nukleotidisidoksia tai sekundäärirakenteita? Mitä monistetulle DNA:lle on tarkoitus tehdä PCR-reaktion jälkeen? Kun edellä mainittuihin kysymyksiin on löytynyt vastaus, on syytä perehtyä markkinoilla olevien DNA-polymeraasien tarkkuuteen, spesifisyyteen, … Lue lisää

City-Labin uusi ilme

City-Labin ilme on säilynyt pitkään hyvin samana. Tämä on hyvä asia tunnistettavuuden vuoksi, mutta jossain vaiheessa sekin kaipaa uudistusta. Nyt kun yrityksessämme tapahtui muitakin muutoksia, oli ajankohta mitä parhain pienelle kasvojen kohotukselle. Viime vuoden lopulla aloimme pohtimaan, mitä voisimme tehdä yritysilmeellemme. Miten voisimme viestiä paremmin, mitä olemme ja mitkä ovat arvomme? Logon päivittäminen tuli ensimmäisenä mieleen. Olihan se ollut jo … Lue lisää

Onko vaaka riittävän tarkka?

Laboratorioiden yksi yleisimmistä mittauksista on punnitus. Niin helppo toimenpide, että siinä voidaan mennä metsään jo vaakaa valittaessa. Vaa’an teknisten toiminnallisuuksien valitseminen on kohtuullisen suoraviivaista. Halutaanko tuulisuojallinen vai ihan perinteisellä punnitusalustalla oleva malli? Pitääkö vaa’assa olla staattisen sähkön poistaja vai hankitaanko sellainen erillisenä laitteena? Kysymyslistaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään erilaisiin yksityiskohtiin asti, mutta kuitenkin kaikista tärkein kysymys, ”Onko vaaka riittävän … Lue lisää