Tietosuoja City-Labissa

City-Lab Oy:llä on pitkä historia, ja jo sen aikana olemme säilyttäneet ja käyttäneet luottamuksellista asiakastietoja. Uuden EU:n tietosuoja-asetuksen tultua voimaan 25.5.2018 alkaen, haluamme osoittaa esimerkillisyytemme uuden tietosuoja-asetuksen noudattamisessa. Tällä tietosuojaselosteella kerromme, mitä henkilötietoja keräämme, miten nämä tiedot saamme, mihin tietoja käytetään sekä miten niitä säilytetään ja käsitellään.

Teemme tarpeen mukaan muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen, jotta internetsivujemme käyttäjät sekä asiakas- ja markkinointirekisterin henkilöt ovat aina tietoisia, miten heidän tietojaan käsitellään. Voimassa oleva ja soveltuva tietosuojaseloste on aina saatavilla City-Lab Oy:n internetsivustolta.