Turvallisuutta henkilösuojaimista

Laboratorioympäristössä käsitellään usein näytteitä ja kemikaaleja, joille altistuminen saattaa aiheuttaa akuutteja ja pitkäkestoisia terveyshaittoja. Työnantajan tulee ensisijaisesti pyrkiä poistamaan työn vaarat esimerkiksi käyttämällä vähemmän vaarallisia työmenetelmiä, mutta mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee työnantajan tarjota kyseiseen työhön soveltuvat henkilösuojaimet (Työturvallisuuslaki (738/2002)). Työntekijällä on puolestaan velvollisuus käyttää työnantajan hankkimia suojaimia. Laboratoriotyössä tyypillisesti käytettyjä henkilösuojaimia ovat suojakäsineet, silmien- ja kasvojensuojaimet sekä erilaiset … Lue lisää

DNA-polymeraasin valinnalla on väliä

Yksi tärkeimmistä PCR-reaktioon valittavista komponenteista on DNA-polymeraasi. Ennen PCR-reaktion suunnittelua on pohdittava tutkittavan DNA-näytteen ominaisuuksia ja halutun lopputuotteen vaatimuksia. Onko DNA-näyte puhdas? Kuinka pitkä pätkä DNA:ta halutaan monistaa? Onko monistettavan DNA:n sekvenssissä paljon vahvoja G/C-nukleotidisidoksia tai sekundäärirakenteita? Mitä monistetulle DNA:lle on tarkoitus tehdä PCR-reaktion jälkeen? Kun edellä mainittuihin kysymyksiin on löytynyt vastaus, on syytä perehtyä markkinoilla olevien DNA-polymeraasien tarkkuuteen, spesifisyyteen, … Lue lisää

City-Labin uusi ilme

City-Labin ilme on säilynyt pitkään hyvin samana. Tämä on hyvä asia tunnistettavuuden vuoksi, mutta jossain vaiheessa sekin kaipaa uudistusta. Nyt kun yrityksessämme tapahtui muitakin muutoksia, oli ajankohta mitä parhain pienelle kasvojen kohotukselle. Viime vuoden lopulla aloimme pohtimaan, mitä voisimme tehdä yritysilmeellemme. Miten voisimme viestiä paremmin, mitä olemme ja mitkä ovat arvomme? Logon päivittäminen tuli ensimmäisenä mieleen. Olihan se ollut jo … Lue lisää

Onko vaaka riittävän tarkka?

Laboratorioiden yksi yleisimmistä mittauksista on punnitus. Niin helppo toimenpide, että siinä voidaan mennä metsään jo vaakaa valittaessa. Vaa’an teknisten toiminnallisuuksien valitseminen on kohtuullisen suoraviivaista. Halutaanko tuulisuojallinen vai ihan perinteisellä punnitusalustalla oleva malli? Pitääkö vaa’assa olla staattisen sähkön poistaja vai hankitaanko sellainen erillisenä laitteena? Kysymyslistaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään erilaisiin yksityiskohtiin asti, mutta kuitenkin kaikista tärkein kysymys, ”Onko vaaka riittävän … Lue lisää

Unelmien työpäivä

Unelmien työpäivä tapahtuman pääpäivä oli 2.10.2020. Unelmien työpäivän määritteleminen voi olla vaikeaa, koska se on hyvin henkilökohtainen kokemus. Meillä on toimipisteitä useammalla paikkakunnalla eivätkä kaikki kollegat pysty näkemään toisiaan läheskään riittävän useasti. Kuitenkin me teemme jatkuvasti yhteistyötä. Kiireisessä arjessa unohtuu kuitenkin helposti antaa kehuja kollegalle. Etätyön lisäännyttyä on tämä asia varmasti konkretisoitunut myös muissa työpaikoissa. Lähdimme siis toteuttamaan unelmien työpäivä … Lue lisää

Katse kohti horisonttia

Tämä on City-Labin historian ensimmäinen blogikirjoitus. Syksyllä on tarkoitus paneutua meidän näköisesti tieteellisiin tarinoihin ja tekniikoihin, mutta näin kesän kynnyksellä voinemme jokainen tehdä pienimuotoisen tilinpäätöksen kuluneesta keväästä. Mistä Sinä tulet muistamaan kevään 2020? Helposti tulisi synkisteltyä ja listattua epätoivon, pelon, pettymyksen tai surun hetkellä syntyneitä tunteita, jotka nekin ovat ihan aitoja. Mitä jos kuitenkin muistaisimme tämän kevään jostakin ihan muusta. … Lue lisää